ඇලීතියා 2019 ජාත්‍යන්තර පාසල් සම්මාන උළෙලේදී පැසසුමට ලක්වෙයි

ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසල ඉන්දියාවේ පැවති ජාත්‍යන්තර පාසල් සම්මාන උළෙලේදී හොඳම පහසුකම් සහිත පාසල සහ හොඳම පාසල ලෙස ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වෙයි. ලෝකය පුරා රටවල් 51 ක අයදුම්කරුවන් 9673 ක් අතුරින් ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසල මෙම ජයග්‍රහණය හිමිකරගෙන තිබේ. ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැලෙහි අධ්‍යාපන පහසුකම් නංවාලීමේදී පාසල් පරිපාලනය අනුගමනය කර ඇති උසස් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය මෙම ඇගයීම් මගින් තහවුරු වෙයි. 

ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල මෙම ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණය අත්පත් කරගන්නා අතරතුර එහි කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂිකා සහ සම්බන්ධීකරණ විදුහල්පතිනිය වන ඇනීට්‍රා පෙරේරා 2019 වසරේ ව්‍යවසායක අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. මෙරට පළමු ඩිජිටල් පාසැල ලෙස ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසල ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාවලිය මෙරට අධ්‍යාපනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රමිතිගත කිරීමකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

7 + three =