මන්චි කුසාලන ජාතික වොලිබෝල් පිරිමි ශුරතාවය විදුලිබල මණ්ඩලයට

ශී‍්‍ර ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සහ මන්චි අනුග‍්‍රහයෙන් පවත්වනු ලබන මන්චි කුසාලන ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ කාන්තා සහ පිරිමි අවසන් තරඟ අද (13) මහරගම තරුණ සේවා ගෘහස්ථ කී‍්‍රඩාංගණයේදී පවත්වනු ලැබූ අතර එහිදී ශී‍්‍ර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල කණ්ඩායම මෙවර ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවය හිමිකර ගත්තේය.

මෙහිදී ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරඟයට ශී‍්‍ර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ බිටු ලින්ක් ගෲප් කී‍්‍රඩා සමාජය තරඟ වැදුණු අතර එහිදී 25- 22 , 25 – 21 , 22- 25, 25-14, ලෙස තරඟයේ ජය ශී‍්‍ර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හිමි විය.

මෙවර තරගාවලිය සඳහා පිරිමි කණ්ඩායම් 10ක් සහ කාන්තා කණ්ඩායම් 8ක් ‘ඒ’ සහ ‘බී’ වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත් විනි.

සුපර් ලීග් වටයේදී කාන්තා ‘ඒ’ කාණ්ඩය යටතේ ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරිය, මාස් කැෂුවලයින් සහ හයිඩ‍්‍රාමනි කී‍්‍රඩා සමාජ කණ්ඩායම් තරග වැදීමට නියමිතය. එහි ‘බී’ කාණ්ඩය යටතේ ශී‍්‍ර ලංකා නාවික හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා යුද හමුදාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ මහඋස්වැව කී‍්‍රඩා සමාජ කණ්ඩායම් තරඟ වැදිණි.

පිරිමි සුපර් ලීග් වටයේදී ‘ඒ’ කාණ්ඩයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා යුද හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශී‍්‍ර ලංකා නාවික හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා පොලිසිය සහ ඕෂන්ලංකා කී‍්‍රඩා සමාජ කණ්ඩායම් තරග වදිනු ඇත. එහි ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරිය, බිටු ලින්ක් ගෲප් කී‍්‍රඩා සමාජය, ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ වාසනා බේකර්ස් කණ්ඩායම තරඟ වැදුනේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.