විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට අදාළ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණය ඇරඹෙන දිනය

රාජ්ය විශ්ව විද්යාලවල අධ්යයන කටයුතු ඉදිරි සති තුන ඇතුලත යළි ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග  පවසනවා. විශ්ව විද්යාල නැවත ආරම්භ කිරීම සදහා මේ වනවිටත් සෞඛ්ය බළධාරීන්ගෙන් අදාල අවසරය ඉල්ලා ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ. මේ අතර විශ්ව විද්යාල සිසුන්ට අදාළ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණය ලබන අප්රේල් මාසයේදී ආරම්භ කරන බව ද සම්පත් අමරතුංග  ප්රකාශ කළා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 − 10 =