පොහොට්ටු මන්ත්‍රීවරු වැලි කන්දකට පොර අල්ලති

 හලාවත මෝය පුළුල් කිරීමේ දී ගොඩ දැමූ වැලි කන්දක් බෙදා ගැනීමේ උත්සාහයක ආණ්ඩුවේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන් නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ.

හලාවත මෝය දිගින්දිගටම වැලිවලින් වැසීම නිසා ධීවරයන්ට සිදු වන අනතුරු අවම කර ගැනීමට හා ප්‍රදේශයේ ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා පසුගිය කාලයේ මෙම මෝය කට පුළුල් කිරීම සිදු කර තිබිණි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ ධීවර සමිති, ජනතාව හා ආගමික සංවිධාන එකමුතුව පවසන්නේ මෙම වැලි කන්ද නියමිත ක්‍රමවේදයකට අලෙවි කර වැලිවලින් වැසෙන මෝය සකස් කිරීම සඳහා බැකෝ යන්ත්‍රයක් ස්ථීරම මිල දී ගැනීමේ හැකියාව ඔවුන්ට පවතින බවයි.

මේ සඳහා ඉල්ලීමක් සහිත ලිපියක් මෙම බහුජන සංවිධානවල නියෝජිතයෝ පසුගිය දා හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට භාර දී ඇත●

හලාවත –  ශිවන්තිකා මුතුගලගේ  
Leave A Reply

Your email address will not be published.