අදත් කොරෝනා අසාදිත මරණ 4 ක්

කොරෝනා වයිරසය අසාදනයවීම හේතුවෙන් අද දිනයේ මියගිය සංඛ්‍යාව 4 ක් බව සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්‍ෂ වරයා තහවුරු කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා කොරෝනා වයිරසය අසාදනය වීම හේතුවෙන් මෙරට මියගොස් ඇති සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 493 කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.