නැගෙනහිර පර්යන්තයට වියදම් වැඩි උපකරණ – වරාය සේවකයන්ගේ විරෝධය !

ඉන්දියාවට බදුදීමට සැලසුම් කර තිබූ කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය යළිත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කෙරුණේ වරාය වෘත්තීය සමිති සහ ඉන් පිටත බහු ජන ව්‍යාපාර විසින් කරනු ලැබූ සටන් හේතුවෙනි.
මේ වන විට එහි සංවර්ධන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලැබුවද, ඊට අදාළ ඇතැම් යන්ත්‍ර-සූත්‍ර මිලදී ගැනීමේදී ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව තමන් වරාය අධිකාරිය දැනුවත් කර ඇතත් සතුටුදායක පිළිතුරක් මෙතෙක් ලැබී නැතැයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කාර්මික නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජනක සුසිල් ද සිල්වා පවසයි.
දැනට අවශ්‍ය කෙරෙන දොඹකර යන්ත්‍ර සඳහා සම්පූර්ණයෙන් ස්වයංක්‍රීය උපකරණ මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර ඇතත් ඒවා සාමාන්‍ය යන්ත්‍ර මිලට වඩා ඉහළ මිලක් වන බව ඔහු පෙන්වා දෙයි. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නැගෙනහිර පර්යන්ත භුමියේ තත්ත්වය, මුහුදු වාෂ්පයේ ලවණතාව ආදිය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී දෝෂ ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. එවැනි යාන්ත්‍රික දෝෂයකදී අවශ්‍ය කෙරෙන අමතර කොටස් සහ උපාංග යළි ගෙන්වා ගැනීමට ගතවන කාලයත් ඒ සඳහා අවසර ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාවත් සැලකිල්ලට ගෙන තමන් මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.
ඒ අතර ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුව ප්‍රමාණවත් පුහුණු සේවකයන් සිටියදී නඩත්තුවට පවා ඉහළ පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන මෙවැනි සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය උපකරණ මිලදී ගැනීමට සුදානම් වන්නේ කුමක් නිසාදැයි කාර්මික නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජනක සුසිල් ද සිල්වා විමසා සිටියි.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.