එන්නත නොමැතිව රෝහල් සේවක පවුල් අතරමං

මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ සියලූම සේවක සේවිකාවන්ගේ දෙමව්පියන් හට පසුගිය 25 දින කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන බැවින් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබෙන අතර, ඒ අනුව රෝහල් සේවක සේවිකාවන්ගේ දෙමව්පියන් 500 ක් පමණ රෝහල් භූමියට පැමිණ තිබේ. නමුත් පාලනාධිකාරිය දන්වා ඇත්තේ පෙරදින අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩලය සඳහා කොරෝනා එන්නත් ලබාදී ඇති බැවින් සේවක සේවිකාවන්ගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ඉතිරිව ඇත්තේ එන්නත් 50 ක පමණ ප්‍රමාණයක් බවය.
ඉතා අක්‍රමවත් ලෙස කිසිදු විනිවිද භාවයකින් තොරව එන්නත් ලබාදී ඇති බැවින් මෙවැනි තත්වයක් ඇතිව තිබෙන බව සෙවක සේවිකාවෝ පවසන අතර මේ ප්‍රශ්නයට වහාම විසඳුමක් ඉල්ලා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එලැඹෙන බවද ප්‍රකාශ කළහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.