පාස්කු කොමිෂන් වාර්තාවේ පළමු වෙළුම නීතිපතිවරයාට

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම සකස් කළ අවසන් වාර්තාවේ කොටසක් මේ වනවිට නීතිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබේ. ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් වාර්තාවේ පළමු වෙළුම නීතිපතිවරයා වෙත ලබා දී ඇති බව නීතිපති සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී, රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කරයි.

කොමිෂන් වාර්තාවේ ඉතිරි වෙළුම් 04 සහ ඊට අදාල ලිපි ලේඛනද ලබාදෙන ලෙස නීතිපතිවරයා ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවද අධිනීතිඥවරිය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.