මහින්දානන්ද නිදොස් කොට නිදහස් !

වෘත්තීය සමිති අරමුදල් අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගොනු කර ඇති නඩුව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහාධිකරණය අමාත්‍ය මහින්දනන්ද අළුත්ගමගේ නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය නම් වෘත්තීය සමිතියකට අයත් රුපියල් මිලියන 3.9 ක අරමුදල් සාපරාධී පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය අළුත්ගමගේට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනු කර තිබිණි.

අදාළ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේට එරෙහිව 2017 මැයි මාසයේදී කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.