රද්දොළුගම ජනතාවට අපවිත්‍ර ජලය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගලා බසින  අත්තනගලු‍ඔයට ජලය ස්ථාන රැසකින් අපවිත්‍ර කෙරෙන බවට හඳුනාගෙන ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සංජය රත්නායක මහතා පෙන්වා දෙන්නේ    ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ගංගා සහ ඔයවල් තුනකට, ස්ථාන 170 කින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කෙරෙන බවට දැනට හඳුනාගෙන ඇති බවයි. 

මේ අතර රද්දොළුගම පානීය ජලය සපයන අත්තනගලු‍ ඔය ජල පොම්පාගාරයට මීටර 250 ක පමණ දුරින් ඒ අසල පිහිටි ප්‍රධාන පෙලේ කර්මාන්ත ශාලාවක අපද්‍රව්‍ය මුදා හැරීම සඳහා කොටුගොඩ ප්‍රෙද්ශයන්  ඔය පතුලට නල මාර්ග යොදා ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහුද පෙන්වා දෙති. විශේෂයෙන් මෙම කර්මාන්ත ශාලාව මඟින් වැසි අධික කාලයේදී අත්තනගලු‍ ඔයට මෙම රසායනික අපද්‍රව්‍ය මුදා හරින බවට හෙළිවී ඇත.

මේ හේතුවෙන් අවට වගා කෙරෙන කුඹුරු හා වෙනත් වගා බීම් ජලයට යටවීමෙන් පසු අපද්‍රව්‍ය තුල පවතින රසායනික ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් බෝග වගාව එක් දිනකින් විනාශ වී යන බව එම වගාවන්වල නිරත ගොවීහු පවසති.

මේ අතර ගංගා ජලය පානය කිරීම පිණිස ජනතාව වැඩි වශයෙන් ලබාගනිද්දී කර්මාන්තශාලා අපද්‍රව්‍ය සහ නිවාස ඇතුළු විවිධ ස්ථාන මගින් වැසිකිළි අපද්‍රව්‍ය පවා ගංගා සහ ඔය මාර්ගයන්ට සෘජුවම බැහැර කෙරෙන  තත්ත්වයක් පවතින බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත●

 

රද්දොළුගම – ධම්මික ප්‍රියදර්ශන
Leave A Reply

Your email address will not be published.