“තවත් රැවටිලි එපා – සත්තු පෙන්නල හම්බකරන සල්ලි වලින් ටිකක් සත්තු වෙනුවෙන් වියදම් කරපල්ලා”

“අලි මිනිස් ගැටුමට විද්‍යාත්මක විසඳුමක් ලබා දෙනු” තේමාව යටතේ සමස්ත ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනය හා අලි මිනිස් සුරක්ෂිතය සමග දඹුල්ලේ දී වීදි බට ගොවිජනතාව ඊයේ (22) දඹුල්ල නගරයේ පැය 2ක් පුරා විරෝධතාවයක නිරත විය.
මුලින් දඹුල්ල ගම් උදා භූමියෙන් ආරම්භ වූ විරෝධතා පාගමන විශාල ගොවි ජනතාවකගේ සහබාගිත්වයෙන් දඹුල්ල නගරයට පැමිණ උද්ඝෝසනයේ නිරත විය. එහිදී මාධ්‍ය ඇමතූ සමස්ත ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනය නාමල් කරුණාරත්න පැවසුවේ, “ආණ්ඩුව වන අලින්ට තියෙන කැලෑ ඉඩම් විනාශකරන බවත්, ආණ්ඩුව අවශේෂ වනාන්තර කියන පදනමින් කැලෑ ටික කපනවා. වහාම මේ වන සංහාරය නතර කරන ලෙස අපි ආණ්ඩුවට බලකරනවා. ආණ්ඩු වසරකට ලක්‍ෂ 9000 ක් විතර වන අලි පෙන්නල මුදල් උපයනවා. එහෙමනම් සත්තු පෙන්නල හම්බකරන සල්ලි වලින් ටිකක් සත්තු වෙනුවෙන් වියදම් කරපල්ලා කියන එකයි අපේ තවත් ඉල්ලීමක් ”
මෙහිදී ගොවීන් ද මාධ්‍යට අදහස් දක්වන ලදී.
මීට අමතරව ඉන්දීය ගොවි ජන අරගලයට සහය පලකිරීමත්, හම්බන්තොට වන අලි රක්ෂිතය වහා ගැසට් කරන ලෙසත් මෙම ගොවිජන ඉල්ලීම් අතර විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.