ආබාධිත රණවිරු සංගමය මාසික ස්ථාවර දීමනාව ඉල්ලා විරෝධතාවයක

ත්‍රිවිධ හමුදා විශ්‍රාමික ක්‍රියාන්විත ආබාධිත රණවිරු සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද නිහඬ විරෝධතාවයක් අද(22) කොළඹ ගාලු මුවදොර උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙන්වූ කලාපයේදී පැවැත්විණි.

යුද්ධය පැවති වකවානුවේ ක්‍රියාන්විත ප්‍රදේශවල රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී තුවාල ලබා ආබාධිත සෙබළුන් සඳහා, වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වන තෙක් ගෙවන ලද වැටුප හා විශ්‍රාම වැටුප අතර වෙනස (මාසික ස්ථාවර දීමනාව) ජීවත්ව සිටින තෙක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඔවුහු විරෝධයේ යෙදුනේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.