පෝර්ට් සිටියෙන් PCR උපකරණ හා පරීක්ෂණ කට්ටල පරිත්‍යාගයක්

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යපෘති සමාගම, ශ්‍රී ලංකා රජයට PCR යන්ත්‍රයක් හා පරීක්ෂණ කට්ටල 5,000 ක් ප්‍රදානය කිරීමට පසුගිය දා කටයුතු කළේය. මෙම පරිත්‍යාගයේ මුළු වටිනාකම රු. මිලියන 20 ඉක්මවයි.

සී.එච්.ඊ.සී පෝර්ට් සිටි කොළඹ සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ Jiang Houliang වෙනුවෙන් එම සමාගමේ සහකාර කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ Yue Yeqing මහතා විසින් අදාළ උපකරණ හා පරීක්ෂණ කට්ටල තොගය, ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාරදෙන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ, රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන, රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ, ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා, කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යපෘතියේ විධායක ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රාජා එදිරිසූරිය, එහි අධ්‍යක්ෂිකා (විකුණුම් හා අලෙවි) යමුනා ජයරත්න සහ මහජන සම්බන්ධතා ප්‍රධානී කස්සප සෙනරත් යන අය එක්වූහ●

Leave A Reply

Your email address will not be published.