කඩ කාමර පෙළ මන්ත්‍රී නෑයන්ට…

කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයා විසින් කුරුණෑගල නගර බස් නැවතුම තුළ කඩ කමර 14ක් ඉදිකිරීම සඳහා නගර සභාව තුළ යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන තිබේ.
මේ සම්බන්ධ යෝජනාව ඒකමතිකව සම්මත කර ගත් බව කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයා පවසන නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නාගරික මන්ත්‍රි රනුක සනංජය මහතා සිය ලිඛිත විරෝධය පළ කර ඇතැයි “ලංකා රටේ කතා” වෙත වාර්තාවේ.
බස් නැවතුම තුළ මෙම කඩ කාමර බෙදා දීමේදී කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීන්ගේ ඥාතීන්ට එහිදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දී ඇත.
මීට අමතරව අදාළ කඩ කාමර බෙදා දීමේදී ආණ්ඩුවට හිතවාදී ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනකුටද කුරුණෑගල බස් නැවතුම තුළ කඩ කාමර හිමිව ඇතැයි තොරතුරු පවතී●

 

කුරුණෑගල – ආර්. ජයසේන
Leave A Reply

Your email address will not be published.