අපි නිර්මාණය වුණේ කොහොමද..?

මේ ලෝකෙ  නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නෙ පුංචි පුංචි දේවල්වලින්. පුංචි පුංචි අණු, පදාර්ථ එකතු වෙලා මේ පොළොව, මිනිස්සු, සතා සිවුපාවො නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මහා ලොකු රූස්ස ගස් පවා නිර්මාණය වෙන්නෙ පුංචිම පුංචි බීජයකින්. ඒ එක ගසකින් අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා. ගසක් කපලා ඒවගෙන් ලබාගන්න අමුද්‍රව්‍යවලින් ගිනිකූරු නිෂ්පාදනය කරනවා… ඒත් එක ගිනිකූරකින් ගස් මහ විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙ හරි අපූරුයි නේද? ඒ වගේ තමයි එකම එක මිනිසෙක්ගෙ සිතුවිලිවලටත් පුළුවන් ලෝකයක් විනාශ කරන්නත්, ලෝකයක් නිවා දමන්නත්.
ඒ කොහොමද කියලා ඔබ කල්පනා කළා ද? නිකමට හිතන්න ලොව්තුරා බුදුන් වහන්සේ ලෝකයක් නිවා සැනසුවේ යහපත් සිතුවිලි, අදහස් ලෝකයා වෙත දේශනා කරලා. ඒ වගේම ජර්මානු යුදෙව් සංහාරය සිදුකළ හිට්ලර් නම් මහා අධිපතිවාදියා තමන්ගෙ අණ මුළු යුරෝපය පුරාම පතුරවලා විශාල මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණයක් මේ ලොවට අහිමි කළෙත් ඔහුගේ සිතුවිලි සහ අදහස් නිසා. කෙනකුගේ සිතුවිලි පරාසයට කොතරම් දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ද කියලා එයින්ම පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න පුංචි සිතුවිල්ලකින් මළු ලෝකයක්ම වෙනස් කළ හැටි!..
පුංචි පුංචි වතුර බිංදු එකතු වෙලා ගඟක් හැදෙනවා..
ගංගාවන් ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා මුහුද හැදෙනවා..
පුංචි පුංචි සිතුවිලි ටික එකතු වෙලා
අපිව හැදෙනවා
අපි ඔක්කොමල්ලා එකතු වෙලා රටක් හැදෙනවා…
පුංචි පුංචි රටවල් ටික එකතු වෙලා ලෝකෙ හැදෙනවා..
මේ ලෝකෙත් එක්ක තවත් ලෝක ගොඩක් එකතු වෙලා මුළු සක්වලක් හැදෙනවා.
ඉතිං ඔන්න ඔහොමයි පුංචිම පුංචි අංශුවක් එකතු වෙලා මුළු ලෝකයක් හැදිලා තියෙන්නේ..
සුබෝධා හේමාලි
Leave A Reply

Your email address will not be published.