ඉන්දියානු ගොවි අරගලයට සහය දැක්වීමේ රෝමයේ සහ මිලානෝ හමුවට ජවිපෙත් එක් වෙයි !

ලෝක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ (WFTU) ඉතාලියේ සාමාජික USB වෘත්තිය සමිති මධ්‍යස්ථානය විසින් ඉන්දියානු ගොවි අරගලයට එරෙහිව මෝදී පාලනය ගෙනයන මර්දනයට විරෝධය දැක්වීමටත්, මහපරිමාණ සමාගම්වලට ප්‍රතිලාභ ගෙනෙන ගොවි පනත් හකුලා ගැනීමට බලකරන, ඉන්දියානු ගොවි කම්කරු අරගලයට ජාත්‍යන්තරවාදී සහය දක්වන සංකේතාත්මක වැඩසටහන් දෙකක් පෙබරවාරි 20 දින ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේදීත්, රෝමයේදීත් පැවැත්විණි.
මිලානෝ නගරයේ වැඩසටහනට ඉන්දියානු ජාතිකයන්, ඉතාලියේ ප්‍රගතිශීලී සංවිධාන නියෝජිතයන් සමග ජවිපෙ ඉතාලි කමිටුවේ නියෝජිතයන්ද එක්වෙමින් තම ජාත්‍යන්තරවාදී සහයෝගිතාවය ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

රෝමයේ විරෝධය දැක්වීම

Leave A Reply

Your email address will not be published.