ආණ්ඩුව කොවිඩ් මර්දනය නොසලකාහරියි!

ඉන්දියාවෙන්, චීනයෙන්, එක්සත් ජාතීන්ගෙන් නොමිලේ ලැබෙන එන්නත්වලින් කොවිඩ් මර්දනය කළ හැකි යැයි ආණ්ඩුව කල්පනා කරන බව රටේ සිදු වෙමින් පවතින කොවිඩ් මර්දන වැඩපිළිවෙළ දුර්වල කිරීම අනුව පැහැදිලි වේ.
පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ දහස් ගණනින් කරන බවට මාධ්‍ය තුළින් ප්‍රචාරය කළ ද, ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්ගේ හෝ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු නොකරන බවත්, ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා නිවෙස්වලට ගොස් ඔවුන් නිරෝධායනය කරවීමේ කටයුතු සිදු කරන බවට ද, එම නිවෙස් නිරෝධාන නිවෙස් බවට අසල්වාසීන්ට දැනුම් දීමට දැන්වීම් පත්‍රිකා අලවන බවට ද විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කළ ද එය යථාර්ථය නොවන බව ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයෝ පවසති.
‘ලංකා’ ඇමතූ ආශ්‍රිතයන් පිරිසක් පැවසුවේ, තමන්ට වගකීමේ හැඟීමක් ඇති බැවින්, තමන් ස්වේච්ඡාවෙන් නිරෝධායනය වෙමින්, නිවෙසෙහි රැඳී සිටින නමුත්, එවැනි හැඟීමක් නැති ඕනෑ ම අයකුට තවත් දහස් ගණනක් ආසාදිතයන් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.