රජයේ සෙවකයෝ තීරු බදු වාසිය ඉල්ලති

මෙතෙක් කලක් තමන් අයත් සේවා තීරුවට අයත්ව තිබූ තීරුබදු රහිත වාහන ආනයන බලපත්‍රය යළිත් තමන් වෙත ලබාදෙන ලෙස එම බලපත්‍ර හිමි රජයේ සේවකයෝ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.

කාලයක් පුරා රාජ්‍ය සේවයේ නිරත ආරක්ෂක අංශ, රාජ්‍ය පරිපාලන, ඒ ශ්‍රේණියේ විදුහල්පතිවරු, කලාප අධ්‍යක්ෂවරු, වෛද්‍යවරු ආදී සීමිත පිරිසක් වෙත මෙතෙක් කලක් ලබාදුන් තීරු බදු රහිත වාහන ආනයන බලපත්‍රය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නතර කර දැමීම අසාධාරණ බවයි ඔවුහු පවසන්නේ.

“මේ බලපත්‍රයට මහා විශාල සුඛෝපභෝගී වාහන ආනයන කරන්න බැහැ. එකම එක වාහනයක් විතරයි අපිට ගෙන්නන්න පුළුවන්. වාහනයේ බදු මුදලින් 40%ක විතර බදු සහනයක් තමයි ලැබුණේ. ඒකත් බොහෝවිට ලැබෙන්නේ ජීවිතයට එකපාරක් විතරයි. අපි ඔක්කොම වාහන ගත්තත් අවුරුද්දටම වාහන දහ දාහක්වත් රටට ගේන්නේ නැහැ.” යි යනුවෙන් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඒ ශ්‍රේණියේ විදුහල්පතිවරයෙකු ‘ලංකා’ වෙත පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.