චීනය යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රධානම වෙළෙඳපොළ බවට පත්වෙයි

2020 දී, ඉතිහාසයේ පළමු වරට චීනය ඇමරිකාව අභිබවා යමින් යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රධානම වෙළෙඳපොළ බවට පත්ව තිබෙනවා.

යුරෝපීය සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යාලය (Eurostat) පවසන පරිදි 2020 දී යුරෝපා සංගමය විසින් චීනයට කෙරෙන අපනයනයන් සියයට 2.2 කින් ඉහළ ගිය අතර චීනයෙන් කරන ලද ආනයනයන් සියයට 5.6 කින් ඉහළ ගියා.

මේ අතර යුරෝපා සංගමය ඇමරිකාව වෙත කරන අපනයනයන් එම වසර තුළ සියයට 8.2 කින් පහළ ගොස් තිබෙනවා. එරටින් කළ ආනයනයන් ද සියයට 13.2 කින් පහළ ගියා.

මෙම වෙනසට මූලිකම හේතුව වන්නේ චීනයට කොරෝනාවෛරසය හේතුවෙන් පැනවූ සීමා බොහොමයක් ලිහිල් කර ආර්ථික කටයුතු නැවත පණගැන්වීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබීමයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.