ගාලු වරායේ කොටසක් පෞද්ගලික අංශයට

වරාය අධිකාරියට රුපියල් කෝටි ගණනක ආදායමක් ලබාගත හැකි ගාලු‍ වරාය රුවල් යාත්‍රා අංගනය 30 අවුරුදු බදු කුලී පදනම මත පෞද්ගලික අංශයට ලබා දීමට රජය සැලැසුම් කර ඇත.
රුවල් යාත්‍රා නැංගුරම් ලෑ හැකි ලංකාවේ තිබෙන එකම ස්වාභාවික වරාය මෙය බවත්, යාත්‍රා 50ක් පමණ එකවර නැංගුරම් ලෑමේ පහසුකම ද මෙහි ඇති බවත් වරාය පොදු සේවක සංගමයේ කැඳවුම්කරු නිරෝෂන් ගොරකානගේ ප්‍රකාශ කළේ ය.
වරාය අධිකාරියටම සංවර්ධනය කොට ආදායම් උපයා ගැනීමේ හැකියාව පවතිද් දී, වරාය අධිකාරියට ලැබෙන ආදායම් පෞද්ගලික අංශයට දීමේ සැලැසුම යටතේ මෙය පෞද්ගලික ආයෝජකයකුට දීමට කටයුතු කරන බව ද ඔහු පැවසුවේ ය.
පෞද්ගලික අංශයට ලබා දීම වෙනුවෙන් ගාලු‍ වරාය රුවල් යාත්‍රා අංගනයේ වටිනාකම පිළිබඳ තක්සේරු වාර්තාවක් වරාය අධිකාරිය විසින් මේ වන විට ලබාගෙන ඇත. එම වාර්තාවට අනුව රුපියල් හත්කෝටි තිස්හත් ලක්ෂයක වාර්ෂික බදු කුලී වටිනාකමක් මෙය සතු වේ.
ගාල්ල සංචාරක වරායක් ලෙස දියුණු වෙද්දී මෙම වරාය දියුණු කළ හැකි බව ද, රටට ආදායම් උපයන සම්පතක් ලෙස රැකගත යුතු බව ද ඔහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.