රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල තවත් ඉහළට

රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් සමාගමේ (Richard Pieris Finance Limited) ජාතික දීර්ඝකාලීන ශ්‍රේණිගත කිරීම A-(lka) සිට AA-(lka) (ස්ථාවර දැක්මක් සහිත) දක්වා සංශෝධනය කිරීමට ෆිච් රේටිංග්ස් ලංකා (Fitch Ratings Lanka) සමාගම පසුගිය දා කටයුතු කළේ ය. රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් සමාගමේ මවු සමාගමේ ජාතික වර්ගීකරණයේ සිදු කරන ලද සංශෝධනයන්ට සමගාමීව මෙම සංශෝධනය සිදු කර තිබේ.

රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් සමාගම යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත්ම සන්නාමයන්ගෙන් එකක් වන ආර්පිකෝ සන්නාමය හිමි රිචඩ් පීරිස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ පූර්ණ අනුබද්ධිත උප සමාගමකි. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍ර රාශියක් ආවරණය කරන, 28,000කට වැඩි කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් වන රිචඩ් පීරිස් සමූහ ව්‍යාපාරය මෑතකාලීනව පළමු හා දෙවන පෙළ මට්ටම්වල ප්‍රාග්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියනයකට අධික ආයෝජන සිදු කළේ ය. ඒ අනුව වර්තමානය වන විට රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් සමාගමේ සමුච්චිත ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය රුපියල් බිලියන 2.2ක් වී තිබේ.

රට පුරා විසුරුණු කර්මාන්ත ශාලා 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ ආර්පිකෝ හයිපර් මාකට් සුපිරි වෙළෙඳ සල් 30කට අධික සංඛ්‍යාවක් හිමි රිචඩ් පීරිස් සමූහය, මෙරට විශාලතම තේ හා රබර් නිෂ්පාදකයා වශයෙන් වාර්ෂිකව විශාල විදේශ විනිමයක් මෙරටට දායාද කරන හා දේශීය ආර්ථිකයට පණ දෙන ප්‍රමුඛතම සමාගම් අතුරින් එකකි.●

පුෂ්ප එපිටකඩුව
Leave A Reply

Your email address will not be published.