ජනාධිපතිගෙන් මීමුරේ දී සමාජ මාධ්‍යවලට තරවටුවක්

”ගම සමඟ පිළිසඳරක්” 10 වැනි වැඩසටහනට සහභාගී වීම සඳහා අද (13) මීමුරේට පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එම පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් සමාජ මාධ්‍ය ජලාවල පළව තිබිම පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වමින් වැරදි මත බොහෝමයක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වල ගෙනි යන නිසා ඒවා වෙනස් කළ යුතු බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ ”පිටින් ඉඳල බලනකොට මේ ප්‍රශ්න ගැන වැරදි විදිහට තමයි වටහා ගන්නේ. දැන් මම මීමුරේට එනවා කියලා කිව්වම සමාජ ජාලවල හුඟක් දාලා තිබුණා මේ පරිසරය විනාශ කරන්න එනව කියල. ඒක සම්පූර්ණ වැරදියි. මේ මීමුරේ කියන ගම ඉතා ලස්සන පෞරාණික ගමක්. මේ ගම්වල ජීවත්වෙන අය කවදාවත් ගමේ පරිසරය විනාශ කරන්නේ නැහැ. පිටින් ඇවිල්ල තමයි විනාශ කරන්නේ. ගමේ අය පරිසරයට ආදරෙයි. අපිට ඕනේ ගමේ ජනතාවත් ලස්සන කරන්න. ගම ලස්සන වගේම ගමේ ජනතාවත් ලස්සන වෙන්න ඕනේ. බොහොම දුෂ්කරවනේ ජීවත් වෙන්නේ. මේවා වටහා ගන්න ඕනේ. අද මේ මාධ්‍ය ජලාවල වැරදි මත බොහෝ ගෙනියනවා. ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ.” යනුවෙනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.