කොමිසමට අනුව මැති, ඇමති රැසක් වගඋත්තරකරුවෝ

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළහොත්, 2015 ජනවාරි මාසයේ පත් වූ යහපාලන රජයේ පළමු කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන් ම එදා අය-වැය සම්මත කර ගත් සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වගඋත්තරකරුවන් වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි.
පාර්ලිමේන්තුව, අධිකරණය හා නීතිපති යන අංශ තුනටම බලපෑම් කරමින් මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, නීතිය අවනීතිය කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම වාර්තාවට එරෙහිව කටයුතු කරන බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා කීවේ ය.
කොමිෂන් සභා වාර්තාව අනුව දූෂණ මර්දන කාර්යාලය පිහිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීන්දුව මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය හරහා අය-වැයෙන් වෙන් කළ මුදල් යෙදැවීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මන්ත්‍රී දිවුරුම කඩ වීමට හේතුවක් බව දක්වා තිබේ.
එම නිසා රාජපක්ෂ පාලනය යටතේ වූ බරපතළ වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා පත් කළ ඒකකයට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය හරහා මුදල් අනුමත කෙරුණේ යහපාලන රජයේ දින 100 ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ අය-වැය යෝජනාවලියෙන් බව පෙන්වා දුන් වජිර අබේවර්ධන මහතා එය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමට ඡන්දය දුන් සියලු‍ දෙනා අදාළ කොමිෂන් වාර්තාව අනුව වගඋත්තරකරුවන් කළ යුතුව ඇති බව ද පෙන්වා දුන්නේ ය.
රජය මේ උත්සාහ කරන්නේ කොමිෂන් වාර්තාවෙන් නම් කර ඇති දේශපාලනඥයන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීමට බවත්, ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන බවත් සභාපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.