පොලිසිය ඉදිරිපිට මරු කපොල්ලක් !

ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ අම්බලන්ගොඩ  පොලිසිය ඉදිරිපිටින් පදික ගමන් මඟ අවහිර කොට ⁣මීටර් තිහක දුර ප්‍රමාණයක යකඩ බට සිටුවා  යතුරුපැදි නැවැත්වීමට ස්ථානයක් සකස් කර තිබේ. මේ හේතුවෙන් පොලිසිය අසල මාර්ගයේ පයින් ගමන් කරන මඟී ජනතාවට ඉතා අන්තරායකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පවතින ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට අයත් මගී පදික  බිම් කොටසෙහි ⁣මාර්ග බාධකයක් පිහිටුවා ඒ තුළ යතුරුපැදි නවතා තැබීමට කටයුතු කිරීම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ගමන් බිමන් අවහිර කිරීමක් බව  ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මාර්ග බාධකය සම්බන්ධයෙන් තම ආයතනය දැනුම්වත් වී නැති බව මහමාර්ග අධිකාරියෙන් විමසූ විට ප්‍රකාශ කර ඇතත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවරක් ගැනීමට අදාළ නිලධාරීහු අපොහොසත් වී ඇත.

අම්බලන්ගොඩ පොලිසිය අත්තනෝමතිකව සිය අධිකාරී බලය යොදා ගනිමින්, මහජනතාවට  පීඩාවක් වන ආකාරයට  මාර්ග බාධක පිහිටුවීම දැඩි කනගාටුවට කරුණක් බව අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයෝ ද පවසති●

අම්බලන්ගොඩ – කුමාර මෙන්ඩිස්
Leave A Reply

Your email address will not be published.