කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු යළිත් දෙවරක් අත්හිටුවයි !

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු පසුගිය 11දා පෙරවරු 11.45ට යළිත් අත්හිටුවන ලදි.
ඒ ඊට පෙර දිනයට සාපේක්ෂවS&P SL20 දර්ශක අගය සියයට 5 ක් ඉක්මවූ ප්‍රමාණයකින් පහළ යෑම හේතුවෙනි. දෛනික සාමාන්‍ය ගනුදෙනු අත්හිටුවනු ලබන අවස්ථාවේදී පෙර දිනයට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 337.00කින් සහ S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 162.06කින් පහළ ගොස් තිබිණි. එදින පස්වරු 12.15ට ගනුදෙනු යළි ආරම්භ කළද, පස්වරු 12.18ට යළිත් වරක් අත්හිටුවනු ලැබීය.
ඒ අනුව මෑතකදී දිනය තුළ සාමාන්‍ය ගනුදෙනු අත්හිටුවනු ලැබූ දෙවන අවස්ථාව මෙයයි. S&P SL20 දර්ශක අගය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියයට 7.50ක් ඉක්මවා පහළ යෑම මීට හේතුව විය. ගනුදෙනු අත්හිටුවන ලද අවස්ථාවේදී S&P SL20 දර්ශක අගය සියයට 8.13කින් පහළ ගොස් තිබිණි.
ගනුදෙනු අත්හිටුවන ලද අවස්ථාවේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 500.29ක විශාල කඩා වැටීමක් වාර්තා කර තිබූ අතර, S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 250.92කින් පහළ ගොස් තිබීමද විශේෂත්වයකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.