දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රාජකාරි අතහරියි

අද(10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් අධීක්ෂණ සහ ආවරණ රාජකාරීවලින් ඉවත්ව සිටීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය පවසයි.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් කසුන් චාමර ජයසෙකර පවසන්නේ කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල හිඟයට පිළියම් ලබා දීම ඇතුලු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කරන බවයි.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගම් ශාලාවේදී අද(10) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී චාමර ජයසෙකර පැවසුවේ ඉල්ලීම් වලට විසදුම් ලබාදෙන තෙක් අඛණ්ඩව මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බවයි.

එම ඉල්ලීම් අතර, කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල හිඟයට පිළියම් ලබා දීම, කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල විශ්‍රාමික නිලධාරීන්ට වැටුප් ගෙවීම, නව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කඩිනම් ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාවට නැංවීම, දුම්රිය ස්ථාන සඳහා ක්‍රමවත් සන්නිවේදන පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම, උසස් කිරීමේ ක්‍රමවේද සහ බදවාගැනීමේ පටිපාටිය සකස් කිරීම කඩිනම් කිරීම ඇතුළු වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.