‘එච්’ කලාපයේ පවුල් රැසකට ඔප්පු දී නෑ

මහවැලි ‘එච්’ කලාපයේ, පවුල් 56,000ක පිරිසෙන් 18,000ක් සඳහා ඉඩම් ඔප්පු හෝ බලපත්‍ර හෝ නැති බව තඹුත්තේගම නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාර සුගත් වීරසිංහ පවසයි.

කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කලා වැව සහ රාජාංගණය අතර භූමිභාගයේ නිර්මාණය කළ ‘එච්’ කලාපයේ ජනතාව පදිංචි කරවන ලද්දේ 1979-1984 කාලයේ දී ය.

මහවැලි ව්‍යාපාරයත් සමඟ එතෙක් පැවැති එම කලාපවල සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු අහෝසි වී ගොස් ඇති අතර, එම තත්ත්වය නොසලකා ඉඩම් ගනුදෙනු කළ විශාල පිරිසක් ද මහවැලි කලාපවල සිටින බව තහවුරු වී තිබේ. මේ හේතුවෙන් මහවැලි ‘එච්’ කලාපයට අයත් ගොවි ජනතාව දැඩි පීඩාවකට ලක්ව සිටින බව හෙළිව තිබේ●

තඹුත්තේගම – ආර්. ජයසේන
Leave A Reply

Your email address will not be published.