“වීරවංස ට ගෙදර නායකත්වය ගන්නවත් බැරුව කොහොමද අපේ නායකත්වය ගැන කතාකරන්නෙ”

-අමාත්‍ය නිමල් ලංසා

“පොහොට්ටුවේ නායකත්වය ගැන තීරණ ගැනීමට පෙර හැකිනම් ගෙදර නායකත්වය ලබාගෙන පෙන්වන්න, විමල් වීරවංශලා යනු පොහොට්ටුවේ මුක්කුවක් මේක අපේ පොදුජන පෙරමුණේ ආණ්ඩුව, එයාට මේකෙ නායකයා තොරන්ඩ අයිතියක් නෑ,ඒක පාක්‍ෂිකයෝ සහ අපි බලාගන්නම්” යනුවෙන් අමාත්‍ය නිමල් ලංසා පවසයි.

“විමල් වීරවංශ මහතාට ආණ්ඩුවේ තීරණ හෝ නායකයන් විවේචනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔහුට ආණ්ඩුවෙන් එළියට ගොස් ඕනෑම විවේචනයක් සිදුකළ හැකි, එයාට ඕනේ නම් ආණ්ඩුවෙන් එලියට ගිහින් සන්ධානයක් හදාගෙන විපක්ෂයට නායකකත්වය දෙන්න පුළුවන්. ගැලරිය චුන් කරන්න එපා. ගැලරිය චුන් කරන්න ඕනෙ නම් එලියට ගිහින් ගැලරිය චුන් කරන්න. මොකද මේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ආන්ඩුවක් තියෙන්නේ. මේක අපේ ආණ්ඩුව මේක පෙරලන්ඩ දෙන්ඩ බෑ” යනුවෙන් පැවසීය.

ආණ්ඩුව සිටින පක්ෂ ආණ්ඩුවේ තීරණවලට එකඟ වියයුතු බවත්, කිසිවෙකුටත් ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයාට කෙටවීමට ඉඩ නොතබන බවත් අමාත්‍ය නිමල් ලංසා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.