තවත් වතු රෝහලක් වහයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් මතුගම, පැලවත්ත රජයේ වතු රෝහල කලෙක සිට වසා දමා ඇති බව එම ගම්මානවල ජනතාව පවසති.

එම රෝහලේ සේවය කළ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වෙනත් රෝහල් වෙත මාරු කර යවා ඇති අතර, රෝහල ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත විවෘත කිරීමට කිසිම පියවරක් මේ දක්වා ගෙන නැත.

මෙම රෝහල වසා දැමීම හේතුවෙන් පැලවත්ත අවට ගම්මානවල  ජනතාවට හා වතු කම්කරු ජනතාවට ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා නාගොඩ රෝහලට හෝ හොරණ රෝහලට හෝ යාමට සිදු වී ඇතැයි එම ජනතාව පවසති●

මතුගම – ආර්. ජයසේන
Leave A Reply

Your email address will not be published.