“රූමස්සල රක්ෂිතය මැදින් පාරක් කැපීම පරිසර නීතිරීතිවලට එකඟව පමණයි”

“අපි රූමස්සල ජෛව විවිධත්වයට හානි වන අයුරින් රක්ෂිතය මැදින් පාරක් කැපීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ” යැයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර රූමස්සලදී අද (08) පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසුවේ ගාල්ල රූමස්සල සොබාකෙත පරිසර මධ්‍යස්ථානයේ පැවති පරිසරය සුරැකීමේ වැඩ සටහනකට එක්වූ අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.
රූමස්සල රක්ෂිතය මැදින් පාරක් කැපීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතියි නම් අනිවාර්යෙන්ම එම කටයුත්ත පවතින පරිසර නීතිරීතිවලට එකඟව සහ එම නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුකිරීමට අදාල අංශ වලට උපදෙස් ලබාදෙන බවද මෙහිදී පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් ඇමතිවරයා පවසන්නේ, දැනට කැලෑ කැපීම හිතුවක්කාරයේ සිදුනොවන බවත් රටට අවශ්‍ය ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය මත සමහර අවස්ථාවලදී පෞද්ගලික ඉඩම්වල ඇති වෘක්ෂලතා ආදිය පවා ඉවත් කිරීමට සිදුවන බවත්ය. ඒ වෙනුවට ඊට වඩා වැඩි ගස් ප්‍රමාණයක් නැවත සිටුවීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය වශයෙන් පියවර ගෙන ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

රූමස්සල දැනට තියෙන අඩිපාරක් රූමස්සල පරිසර සංවේදී කලාපයද ඇතුළත් වන පරිදි අඩි විස්සක පුළුල් මාර්ගයක් බවට පත් කරන්න යන බවට පරිසර සංවිධාන අනතුරු ඇගවීමක් සිදු කළේය.  පසුකාලීනව එම  අඩි විස්ස තවත් පුළුල් කරන්න නියමිතබවද වාර්තා විය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.