එකම පවුලේ 10 දෙනකුට කොරෝනා

කොලොන්නාව නාගහමුල්ල ප්‍රදේශයේ එකම පවුලේ මව, පියා, දරුවන් ඇතුලු 10 දෙනකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

මුලින්ම මව කොරෝනා ආසාදිතයකු වශයෙන් හදුනාගෙන ඇය ප්‍රතිකාර සදහා යොමු කර පියා ඇතුලු නිවසේ දරුවන් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබී ඇති අතර පසුව ඔවුන් සියලු දෙනාද පී සී ආර් පරීක්ෂණයට යොමු කිරීමේ දී එම දරුවන්ට ද කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වු බවද සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

මව හරහා අනෙක් නවදෙනා හට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට සැකකරන බවද සෞඛ්‍ය අංශ කියයි.

ආසාදිත වු සියලු දෙනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමුකර ඇති බවද සෞඛ්‍ය අංශ වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.