යකඩ හොරුන් ගැන පොලිසිය නිහඬයි !

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දිවුලපිටිය  නගරය තුළ හා ඒ අවට  සවි කර තිබූ ප්‍රචාරක නාමපුවරු 35ක්  සොරුන් විසින් ගලවාගෙන ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ. ප්‍රචාරක දැන්වීම් හා පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය සඳහා මෙම නාමපුවරු සවි කර තිබූ අතර, ඊට ලක්ෂ 50කට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇතැයි පැවසේ.

සෑම දැන්වීම් පුවරුවක ම කණු දෙක අඟල් දෙකේ බට  දෙකකින් ද (අඩි 8ක් පමණ උස), අඩි 8ක් දිග අඩි 4ක් උස බොක්ස් බාර් කොටුවකින් ද, මැදට ගසා ඇති යකඩ තහඩුවකින් ද සමන්විත වී තිබිණි.

කෙසේ වෙතත්, එක් රැයක් තුළ වාහන කීපයක් යොදවාගෙන සිදු කළ මෙම යකඩ සොරකම පොලිසියේ ඇස නොගැටීම ගැන පුදුම වන දිවුලපිටිය ජනතාව පවසන්නේ, මෙම සිද්ධිය පිටුපස මෙම ආණ්ඩුවේ එක්තරා ඇමතිවරයකුගේ දේශපාලන සහචරයන් පිරිසක් සිටින නිසා දිවුලපිටිය පොලිසිය නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන බවයි●

දිවුලපිටිය – ශිවන්තිකා මුතුගලගේ
Leave A Reply

Your email address will not be published.