විදුලිබල ලොක්කෝ අධිකරණ නියෝගයට පිටින් පඩි වැඩි කරගනී

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවන් සඳහා පමණක් වැටුප් වැඩිකරගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් වාර්තා වේ. විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාලනාධිකාරිය හොබවන ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමයේ මැදිහත්වීමෙන්, රජයේ ප්‍රබලයන් දෙදෙනෙකුගේ සහයෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමට උත්සාහයක් ඇති අතර විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනෙකුත් වෘත්තිය සමිති මෙම ක්‍රියාවලියට විරුද්ධව කටයුතු කරයි.

2014/GM/046 දරන 2014/11/27 දිනැති, 2015 ජනවාරි මස 08 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද චක්‍රලේඛනයක් මගින් විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ පඩි වැඩිකර ගැනීමේ උත්සාහයට විරුද්ධව එහි අනෙක් වෘත්තිය සමිති අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් වෙත එළැඹිණි. එම CA/Writ/ 193/15 දරන නඩුව දීර්ඝ නඩු විභාග යකින් අනතුරුව අදාළ වැටුප් වැඩිකරගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගය බලරහිත හා ශූන්‍ය කරමින් 2019 අප්‍රේල් 02වන දින අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ලැබිණි. නමුත් එම අධිකරණ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලංවිම පාලනාධිකාරිය කටයුතු කළේ නැත.

අදාළ නඩු තීන්දුව අභියාචනයට ලක්කරමින් ලංවිම විසින් නඩුවක් පවරා ඇති අතර, එම නඩුව තවමත් විභාගයට ලක්වෙමින් තිබියදීම 2021 යෝජිත වැටුප වැඩිකිරීම හරහා ඉහත අනීතික වැටුප් වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට පාලනාධිකාරිය උත්සාහ ගනී.
අදාළ අභියාචනයේ ලංවිම පාලනාධිකාරිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි එවකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥ අලි සබ්රි, වත්මන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වන අතර, වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන සමයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ඉංජිනේරු රොහාන් සෙනෙවිරත්න, දැන් ලංවිම අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි. ඔවුන්ගේ වර්තමාන දේශපාලන අධිකාරිය හරහා මෙම අනීතික වැටුප් වැඩිකරගැනීම ක්‍රියාත්මක කරගැනීමේ උත්සාහයක් ද ඇති බව අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.