ගම සමඟ පිළිසඳර සහ ‘මී මුරේ – රණමුරේ පාරක් කැපීමේ යෝජනාව‘ හා එනසාල් වගාවට නැවුම් වනාන්තරය ඉල්ලීම!

මී මුරේ ‘ගම සමඟ පිළිසඳර‘ වැඩසටහනේ දී රක්ෂිතය මැදින් පාරවල් දෙකක් කැපීමට යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

එයින් එකක් ‘මී මුරේ – රණමුරේ පාර‘ කැපීමය. මී මුරේ උපන්, පරිපාලන සේවයේ ඉහළ තනතුරක් දැරූ නමුත් රජයේ තනතුරු දරණ කාලයේ ගම දිහා නිකමට හැරිලාවත් නොබැලූ, අඩුම ගානේ දමන්පුගේ දරුවන් පවා ලංකාවේ නැති අයෙකු මේ යෝජනාව පිටුපස සිටින්නේය. ඉහළම තැනක උපදේශකවරයෙකු වෙත යෝජනාවට කැන්වසින් යන අතර මේ වන විට යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නට ‘නාට්‍ය හා රංග කලා පාඨමාලාව‘ පැවැත්වෙමින් ඇත. එපමණක් ද නොවේ. නකල්ස් රක්ෂිතය දෙකට තුනක හතරට වෙන් කරන මේ පාර කැපුවාම කලාපයට ආර්ථික සමෘද්ධිය ලැබෙනවා කියන්නේ ගස් මුදලාලිලා දෙන්නෙකි!

මී මුරේ අයෙක් යෝජනාව ‘දුම්බර එනසාල් වගාවට ඉඩ දෙන්න සර්‘ ඉල්ලීමය. ජීරිස් වත්ත, ලූල්වත්ත පැත්තේ කණ්ඩායමක් මේ වැඩේට දැන් වේදිකාව හදයි. නකල්ස් රක්ෂිතයේ හෙක්ටාර 5000 ක ෆයිනස් වගාව තිබේ. රංගල, සුදුගල (මාතලේ රිවස්ටන්), අහුපිණිඇල්ල (දොළොස්බාගේ කඳුවල) ෆයිනස් වගාව මැද ඉතා හොඳින් එනසාල් වගාව සිදු කළ හැකි බව ආදර්ශ සහිතව ඔප්පු කොට ඇත. එනසාල් හදන්නටම ඕනෑ නම් දැනටමත් කරත්ත පාරවල් ඇති මේ ෆයිනස් වගාව අතර එනසාල් හැදිය හැකිය. එයින් ලැව් ගිණි ඇතිවීම පාලනය වනවා පමණක් නොව යටි වගාවක් ඇති වී ෆයිනස් වගාවේ ඇති විනාශය නැවැත්වීමට ද හැකි වන්නේය.

එනසාල් වගාවට නැවත වරක් නකල්ස් රක්ෂිතය බිළිදීම කිසි ලෙසකින් හෝ සිදු නොකළ යුතු අපරාධයකි. මේ යෝජනාව පිටුපස සිටින්නේ දැන් අක්කර 17 ක එනසාල් වගාව සිදු කරන ව්‍යාපාරිකයෙකි.

මේ වන සංහාරයට එරෙහිවන්නට සාම්ප්‍රදායික විපක්ෂයට හැකියාවක් නැත. එය සිදු වන්නේ නැතිවා පමණක් නොව මේ වන සංහාරයට අනුබලදීම පමණක් ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

ජනාධිපතිතුමනි, මී මුරේ ජනතාවගේ ඉල්ලිම්වලට සංවේදීවිය යුතුය. නමුත්, යෝජිත මහා මාර්ග දෙකත්, එනසාල් වගා යෝජනාවත් තනිකරම තක්කඩි වැඩකි! ජනාධිපතිතුමනි, මේ තක්කඩියන්ට අසුවන්නට එපා!!

සටහන .. ගයාන් කහදමෝදර….

Leave A Reply

Your email address will not be published.