කළු ගඟේ වැලි ගොඩදැමීටම අවසර- “මගේ රජය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරනවා”- ජනපති

කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව කළු ගඟ ආශ්‍රිතව වැලි ගොඩදැමීම සදහා නැවත අවසර ලබාදීමට ඊයේ (03) දිනයේ පරිසර අමාත්‍යංශයේදී පැවැති සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය වසරේ(2020) දෙසැම්බර් මස 31වන දින සිට කළු ගංඟා මෝයේ සිට නාර්තුපාන දක්වා වූ කිලෝමීටර් 14ක ප්‍රදේශයක වැලි කැණීම් තහනම් කිරීමට භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය පියවර ගෙන තිබුණේ කළුතර ප්‍රදේශයේ ජනතාව පානීය ජල ගැටළුවකට මුහුණපෑම හේතුවෙනි.

කළු ගඟේ වැලි කැණීම් බලපත්‍ර කෙටි කාලසීමාවක් සඳහා නිවසකට එක් බලපත්‍රයක් ලෙස ලබා දීමට සූදානම් වේ. ඒ අනුව එක් පවුලකට වැලි ගොඩ දැමීමට අවස්ථාව හිමිවෙන්නේ සතියකට දින 04 කි. එමෙන්ම දිනකට ගොඩ දැමිය හැකි වැලි ප්‍රමාණය කියුබ් 03කි.

මාස තුනක් ගත වූ පසු මෙම තීරණය නැවත සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබේ. වැලි කැණීම් කටයුතු නිරන්තරයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ පොලීසිය විසින් අධීක්ෂණය කළයුතු බවටත් එම සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී ඇත.

අද(04) දින ජනාධිපතිවරයා 73 වන නිදහස් දින කතාවේදී ප්‍රකාශ කළේ “අදත් මගේ රජය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට විශේෂ අවදානයක් යොමු කරනවා” යනුවෙනි. පරිසර වේදීන් පවසන්නේ කළු ගඟ ආශ්‍රිතව වැලි ගොඩදැමීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී පානිය ජල ගැටලුව මෙන්ම තවත් ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණදීමට සිදුවන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.