“සටන් පාඨවලින්, ටැග් ලයින් වලින් විතරක් රටක් දියුණු කරන්නට බෑ”

සටන් පාඨවලින් පමණක් රටක් දියුණු කිරීමට නොහැකි බවත් ප්‍රායෝගිකව වත්මන් ලෝක තත්වයන්ට මුහුණ දෙමින් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රශ්න ඇති නොවෙන ආකාරයෙන් ගැටළු විසඳාගත යුතු බවත් අධිකරණ අමාත්‍ය මොහොමඩ් අලි සබ්‍රි පවසයි.

මොහොමඩ් අලි සබ්‍රි අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (03) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී නැගෙනහිර ජැටිය සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වී ඇති තත්වය පිළිබඳ අදහස් දක්වමිනි.
එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ අලි සබ්‍රි අමාත්‍යවරයා,

“මේ සටන් පාඨ වලින් විතරක් රටක් දියුණු කරන්නට බෑ. ඒ වගේම ටැග් ලයින් වලින් විතරක් රටක් දියුණු කරන්නට බෑ. ප්‍රායෝගිකව ලෝක තත්වයට මුහුණ දීලා, තරගකාරී තත්වය තුළ අපි දියුණු වෙන්නට ඕනෙ නම්, අපි එකාවන්ව මේ තරගයට මුහුණ දෙන්න ඕනෙ”.

“ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරයට ගැලපෙන ලෙස රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවෙන ආකාරයට මේවා විසඳාගත යුතුයි” යනුවෙනුයි පැවසීය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.