බටපොළ සහ අලුත්වල ගම්වල ගැටලු රැසක් !

අම්බලන්ගොඩ, බලපිටිය අධිකරණ බලප්‍රදේශයේ බටපොළ හා අලුත්වල ඇතුළු ගම්මානවලට අදාළ හදිසි මරණ පරීක්ෂක තනතුර වසර ගණනාවක සිට පුරප්පාඩුව පැවතීම නිසා එම ප්‍රදේශවල ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පත්ව ඇතැයි වර්තා වේ.

මෙම තත්ත්වය තුළ අදාළ ප්‍රදේශවල හදිසි මරණයක් සිදු වූ විට යාබද කොට්ඨාසවල මරණ පරීක්ෂකවරුන් සොයා යාමට ජනතාවට සිදුව ඇත.

මේ අතර බටපොළ ග්‍රාමීය රෝහලේ මෘතශරීරාගාරයේ ශීතාගාර අක්‍රිය වීම නිසා පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාවට මළසිරුරු අතිරේක වියදම් දරමින් බලපිටිය හෝ ඇල්පිටිය රෝහල් වෙත ගෙන යාමට සිදුව ඇතැයි ද මේ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස ද බටේපොළ හා අලුත්වල ප්‍රදේශයේ ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති●

බටපොළ – ශිවන්තිකා මුතුගලගේ
Leave A Reply

Your email address will not be published.