කටුනායක කම්හලක ගින්නක්

අද (03) කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කළාපය තුළ පිහිටි කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සිදුකරන කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කළාපයේ සහ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ ගිනි නිවීම් ඒකක මැදිහත්වී මේ වනවිට ගින්න මැඩපැවැත්වීම සදහා කටයුතු කරමින් සිටින බවද වාර්තා වේ.

කටුනායක පොලීසිය මේ වනවිට එම ස්ථානයට ගොස් මේ පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරමින් සිටින බවද එහි සිටින අප වාර්තා කරු පවසයි.

ඡායාරුප – චන්ද්‍ර දේවනාරායන (fb)
Leave A Reply

Your email address will not be published.