මහියංගනය ඇඟලුම් ආයතන දෙකක 75 කට කොරෝනා

මහියංගනය ප්‍රදේශයේ සේවක සේවිකාවෝ 2,500කට අධික ප්‍රමාණයක් සේවය කරන ඇඟලුම් ආයතනයක 65 කට සහ තවත් ආයතනයක 10 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබේ.

මෙම 2,500කට අධික ප්‍රමාණයක් සේවය කරන ඇගළුම් ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන් 324ක් සඳහා පසුගිය 29 වන සිදු කළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවළ වාර්තා අද (02) ලැබුනු අතර ඉන් 34කට කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට හඳුනාගැණිනි. එහි ඊයේ(01) දින 24ක්, පසුගිය 28 දින 04 ක්, පසුගිය 31 දින 03 දෙනෙක් ද කොවිඩ් ආසාදිතයන් බව හඳුනා ගෙන තිබේ.

ඊට අමතරව මහියංගනයේම තවත් ඇගලුම් ආයතනයක සේවකයන් 10දෙනෙකු ආසාදිතයන් බවට හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙම ආසාදිතයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතුන් අවශ්‍ය පිරිසව සෞඛ්‍ය නීති රිති අනුව නිරෝධායන සඳහා යොමුකරමින් සිටින්ස් බවද වාර්තා වේ.
මෙම ආයතනවල අනෙක් සේවක සේවිකාවන් සඳහා පීසීආර් පරීක්ෂණ ඉදිරි දින වළ පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.