නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීමට එරෙහි රට පුරා විරෝධතා

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය හෝ වෙනත් කොටස් ඉන්දියාව හෝ වෙනත් රටකට හෝ සමාගමකට හෝ ආයෝජනය සඳහා යැයි පවසමින් පැවරීමට එරෙහිව දැනටමත් පවතින විරෝධතාවලට සමගාමීව පවත්වනු ලබන උද්ඝෝෂණ මාලාවක් අද (01) දහවල් රටපුරා දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලම පාහේ ආවරණය වන පරිදි දවල් 12.00 ට පවත්වනු ලැබීය.
පහත දැක්වෙන්නේ එලෙස දිවයිනේ පළාත් කිහිපයක පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණ කිහිපයක ඡායාරුප කිහිපයකි.

පුද්ගලික අංශයේ සමාගමක් වූ සියැට් කැලණි සේවකයන් අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය හා එක්ව වරාය විකිණීමට එරෙහිව සිදුකල උද්ඝෝෂණ අවස්ථාවක්.

කෑගල්ල නගරයේ පැවති උද්ඝෝෂණයේ අවස්ථා. මෙම විරෝධතාවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ලංකා ගුරු සේවා සංගමය, සමස්ථ ලංකා වතු කම්කරු සංගමය, ලංකා විදුලි සේවක සංගමය, සමස්ථ ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය, සමස්ථ ලංකා හෙද සංගමය, සමස්ථ ලංකා සත්ත්වෝද්‍යාන සේවක සංගමය, අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ බෝගල පතල් ශාඛාව, සමස්ථ ලංකා ආයුර්වේද සුව සේවා සංගමය යන වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සම්බන්ධ විය.

වරාය විකිණීමට එරෙහිව පොළොන්නරුවේ පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණ අවස්ථාවක්.

වරාය විකිණීමට එරෙහිව කළුතර පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණ අවස්ථාවක්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.