“ශ්‍රී ලංකා ජනරජය ඉස්සරහට මොනවා කරයිද කියලා හිතාගන්නවත් බෑ”

මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්
වරාය රැකගැනීමේ සටනට අපිට සම්බන්ධවීමට සිදුවීම දෛවයේ සරදමක්. ආණ්ඩුව යන්නේ විකිණීමේ පාරේ නම්, අපි ඊට එරෙහිව සියලු‍ බලවේග සමඟ පෙළගැසී මේ අරගලය ශක්තිමත් කරන බව කිවයුතුයි.

වෛද්‍ය තුෂ් වික්‍රමනායක
ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට ජනතාවට විශ්වාසයක් නැති තත්ත්වයට පත්වෙලා. අද දාන කමිටුව හෙට අකුළනවා. අද ගේන නීතිය හෙට පස්සට ගන්නවා. අද කියන එක හෙට වෙනස් කරනවා. අද කියන මතය එදා මතයට වඩා වෙනස්. මගේ නම් මතය, අපේ ජාතික වස්තු විනාශ කිරීමට ඉඩදිය යුතු නැහැ.

හිටපු ජනාධිපති ලේකම් – ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු
මේක ගැන වසර 4ක් තුළ ස්ථාවර 4ක් දරපු ශ්‍රී ලංකා ජනරජය ඉස්සරහට මොනවා කරයිද කියලා හිතාගන්නවත් බෑ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ජාවෙඩ් යූසුෆ්
රාජ්‍ය ආයතන කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අවබෝධයක් නොමැතිවීම නිසා මේ වගේ විසඳුම්
හොයනවා කියන එක මේකෙන් පැහැදිලිව පේනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.