රෙදිවල පැරැණි පෙනුමට විසඳුම ‘සන්ලයිට් කෙයා නැචුරල්ස්’

රෙදි සෝදනු ලබන වාරයක් වාරයක් පාසා ඇඳුමට හානි වන අතර, ඊට අඳු`රු සහ පැරණි පෙනුමක් ද එක් කරයි. ඊට විසඳුමක් ගෙන එන ‘සන්ලයිට් කෙයා නැචුරල්ස්’ නිෂ්පාදන පෙළ වෙළෙඳපොළට පැමිණෙන්නේ පොල්වතුර සහ කොහොඹ සාරය සමඟ ලැවෙන්ඩර් සුවඳින් මුසු වෙමිනි.

පොල්වතුර සාම්ප්‍රදායික කන්ඩිෂනර් ගුණයන්ගෙන් යුතු ශාක සාරයක් වන අතර, කොහොඹ භාවිත කරනු ලබන්නේ සාම්ප්‍රදායික විෂබීජනාශකයක් ලෙසයි. ‘සන්ලයිට් කෙයා නැචුරල්ස්’ හි අඩංගු මෙම සුවිශේෂී ස්වාභාවික සාරයන් සමඟ ඇඳුමේ තන්තුවල ගැඹුරටම ගමන් කොට එය සියුම්ව පිරිසිදු කරයි.

සබන්, ඩිටර්ජන්ට් කුඩු සහ ඩිටර්ජන්ට් දියර ලෙස ආකාර 3කින් හඳුන්වා දී ඇති ‘සන්ලයිට් කෙයා නැචුරල්ස්’ සබන් කැටයක් රුපියල් 50.00කට ද, කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක ඩිටර්ජන්ට් කුඩු පැකට්ටුවක් රුපියල් 220.00කට ද සහ ග්‍රෑම් 200ක පැකට්ටුවක් සඳහා රුපියල් 50.00කට ද ලබා ගත හැකි අතර දියර මිලිලීටර් 600ක් සඳහා වැය වන්නේ රුපියල් 195.00ක් පමණකි. දියර ලීටරයක් රුපියල් 325.00කට මිල දී ගැනීමේ අවස්ථාව ද පාරිභෝගිකයාට උදා කර දී ඇත●

Leave A Reply

Your email address will not be published.