ප්‍රාදේශීය සභාව මාර්ග නඩත්තුව පැහැර හැරලා

ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් දිග්ගල – දඹුල්ල මාර්ගයේ සිට ගම්මාන ගණනාවකට ගමන් ගන්නා මාර්ග දැඩි ලෙස අබලන් වීම නිසා ජනතාවගේ දෛනික කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී ඇතැයි වර්තා වේ. මේ හේතුවෙන් ගොවීහු, පාසල් සිසු සිසුවියෝ සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටිති.

පහළ දිග්ගල, ඉහළ දිග්ගල, දඬුබැඳිරුප්ප, දේවහුව, මකුළුගස්වැව, හබරත්තාවල, ඉබ්බන්කටුව ඉහළ ප්‍රදේශය, ආනකටාව යන ප්‍රදේශ ගණනාවක් හරහා දඹුල්ල සහ ගලේවෙල නගරවලට ගමන් කිරීමට ඇති  මාර්ග සියල්ලම මේ ආකාරයෙන් අබලන්ව ඇතැයි එම ගම්මානවල ජනතාව පවසති.

ගලේවෙල  ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශය තුළ මාර්ග රැසක් මඩවගුරු බවට පත්ව ඇති බව  පෙන්වා දෙන ජනතාව පවසන්නේ, එම ප්‍රාදේශීය  සභාව සිය වගකීම් පැහැර හැර ඇති බවයි●

ගලේවෙල – ශිවන්තිකා මුතුගලගේ
Leave A Reply

Your email address will not be published.