ඊයේ දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් 848 ක්

ඊයේ (30) රාත්‍රී 9.00 ආසන්න වෙත්ම මෙරට කොරෝනා දෙවන රැල්ලේ කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයන් 438 ක් වාර්තා වූ අතර ඊයේ දිනය තුළ සමස්ත කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයන් 848 ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.