අබලන් ගිලන් රථ නිසා රෝගීන්ගේ ජීවිත අවදානමේ

මහියංගනය මූලික රෝහලේ සිට වැඩි දුර ප්‍රතිකාර සඳහා බදුල්ල, මහනුවර හා කොළඹ මූලික රෝහල් වෙත රෝගීන් මාරු කර යැවීමට අවශ්‍ය ගිලන් රථ නොමැති නිසා රෝගීන්ගේ ජීවිත දැඩි අවදානමකට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

මහියංගනය මූලික රෝහලට ලබා දී ඇති ගිලන් රථ 9න්, 4ක් වසර 20කට වඩා පැරණි ඒවා වන අතර, ඒවායින් වසර 10කට අඩු පාවිච්චියක් ඇති කාර්මික දෝෂවලින් තොර ධාවන තත්ත්වයට සුදුසු ගිලන් රථ පවතින්නේ 2ක් පමණි.

දැනට මහියංගන රෝහලේ තිබෙන ධාවනයට සුදුසු ගිලන් රථ දෙකෙන් එකක් කන්දකාඩු කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සඳහා යොදාගෙන ඇත. මෙම අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස මිනිපේ, අඹගහපැලැස්ස ග්‍රාමීය රෝහල, මිනිපේ මොරයාය රෝහල, මහියංගනය දඹාන ග්‍රාමීය රෝහල ආදී රෝහල්වලින් ගිලන් රථ ගෙන්වීමට සිදුව ඇත.

මෙලෙස ප්‍රතිකාර සඳහා වෙනත් රෝහල් වෙත රෝගීන් මාරුකර යැවීමට කාර්මික දෝෂවලින් අඩු ගිලන් රථ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් පවතින බව මහියංගනය මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සෙනරත් බණ්ඩාර ද පිළිගෙන ඇත●

මහියංගනය – ආර්. ජයසේන
Leave A Reply

Your email address will not be published.