නැගෙනහිර ජැටිය වෙනුවට බටහිර ජැටිය විකිණීමේ සූදානමක්

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට විකිණීමේ ආණ්ඩුවේ උත්සාහය පරාජය කිරීම සඳහා සමස්ථ වරාය සේවකයන් වෘත්තීය සටන් බිමට අවතීර්ණව ඇති මොහොතේ එම සටන් ක්‍රියාමාර්ග ඇතුලතින්ම අල කර දැමීමේ උත්සාහයක් ආණ්ඩුව විසින් ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ඊයේ දිනයේ වෘත්තීය සමිති එක්ව වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ග දැඩි කිරීමට සාකච්ඡා කිරීමත් සමඟ වරායේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති නායකයන් කිහිපදෙනෙකු හමුවී ඇති බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් කොළඔ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය වෙනුවට සම්පූර්ණ බටහිර ජැටියම ඉන්දියාවට විකිණිමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

බටහිර ජැටියම ඉන්දියාවට විකිණිමේ යෝජනාවට එකඟතාවයක් වරායේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගෙන් ලැබී ඇති අතර ඒ අනුව ඊයේ වරාය ඉදිරිපිට පැවති උද්ඝෝෂණයේදි ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගේ විරෝධය ඇල් මැරුණු ස්වභාවයක් තිබු බව පවසන වරාය සේවකයින් පවසන්නේ ආණ්ඩුවේ වෘත්තීය සමිති නැගෙනහිර ජැටිය සම්බන්ධයෙන් පමණක් සටන් කළ බවක් පැහැදිලි වන බව වරාය සේවකයෝ පවසති.

බැසිල් රාජපක්ෂ හා ඇතිවූ එකඟතාවය මත වරායේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගේ අනුදැනුම අනුව ඊයේ උද්ඝෝෂණ භූමියට පැමිණි අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවාට වරාය සේවකයන්ගේ බලවත් විරෝධය මත එම ස්ථානයෙන් නික්ම යාමට සිදුවිය. කෙසේ වෙතත් අද දෙවන දිනටත් වරාය වෘත්තීය අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.