සියපත ෆිනෑන්ස් මාතලේට සහ දඹුල්ලට

දීපව්‍යාප්ත ශාඛා ජාලයක් හරහා හෘදයාංගම පාරිභෝගික සේවාවක් සපයමින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගත් මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළ මූල්‍ය සමාගමක් සහ සම්පත් බැංකු සමූහයට අයත් විශාලතම සාමාජික සමාගමක් වන ‘සියපත ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී.’ සිය 15 වන වර්ෂ පූර්ණ සංවත්සරය සමරමින් 2020 වසර සඳහා විවෘත කරන ලද අවසන් ශාඛා දෙක ලෙස මාතලේ සහ දඹුල්ලේ ස්ථාපිත කොට තිබේ. සියපත ෆිනෑන්ස් ශාඛා ජාලය දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමේ අරමුණෙන් තෝරා ගත් ප්‍රදේශ රැසක නව ශාඛා ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ මෙම ශාඛා විවෘත කෙරිණ.

දීපව්‍යාප්ත සියපත ෆිනෑන්ස් ජාලයේ 39 වැනි සහ 40 වැනි මෙම ශාඛා දෙක අංක 313, 315, ත්‍රිකුණාමල වීදිය, මාතලේ ලිපිනයේත්, අංක 705, අනුරාධපුර, දඹුල්ල ලිපිනයේත් ස්ථාපිතව ඇත. 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ දී රජයේ COVID-19 සෞඛ්‍යාරක්ෂණ උපදෙස්වලට අනුකූලව සියපත ෆිනෑන්ස් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ආනන්ද සෙනෙවිරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ආයතනික නිලධාරීන් සීමිත පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම නව ශාඛා විවෘත කෙරිණ.

සියපත ෆිනෑන්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙතින් ගනුදෙනුකාර භවතුන් වෙත ලබා දෙන ලීසිං, කුලී සින්නක්කර සේවා, ෆැක්ටරින්, ව්‍යාපාර හා පෞද්ගලික ණය, නිවාස ණය, රන් ණය, ස්ථාවර තැන්පතු ඇතුළු සියලු ම මූල්‍ය සේවාවන් මෙම නව සියපත ෆිනෑන්ස් ශාඛා දෙක වෙතින් ද ලබා ගත හැකි ය. මේ නිසා සියපත ෆිනෑන්ස් සතු උපරිම සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කළ හෘදයාංගම වූ ගුණාත්මක පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය මූල්‍ය සේවාව දැන් මාතලේ සහ දඹුල්ල ආශ්‍රිත ගනුදෙනුකාර භවතුන්ටද අත්විඳිය හැකි ය●

 

පුෂ්ප එපිටකඩුව
Leave A Reply

Your email address will not be published.