ඡන්දෙට පෙර නවතා දැමූ වාහන ගාස්තුව නැවත අය කරයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළ නියෝගයක් අනුව දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරණ භාරය විසින් අය කරමින් තිබූ රථවාහන ගාස්තු පසුගිය මහ මැතිවරණයට පෙර අත්හිට වූ අතර, නැවත එම මුදල් අය කිරීමට පටන්ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඇතුළු කරනු ලබන ලොරි රථයකට රුපියල් 50.00ක මුදලක් ද, ත්‍රිරෝද රථයකට රුපියල් 20.00ක් ද, වැසිකිළිය පාවිච්චි කිරීම සඳහා එක් පුද්ගලයකුගෙන් රුපියල් 20.00ක් ද වශයෙන් මුදල් අය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ හේතුවෙන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත එළවළු හා පලතුරු තොග රැගෙන ඇතුළු වන ගොවීහු හා ඒවා මිල දී ගැනීමට පැමිණෙන වෙළෙන්දෝ පීඩාවට පත්ව සිටිති.

මාසිකව රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසක මුදලකට මෙම ගාස්තු අය කිරීමේ ටෙන්ඩරය කොළඹ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකුට ලබා දී ඇති බව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළෙන්දෝ පවසති●

දඹුල්ල – වසන්ත මොහොට්ටාල
Leave A Reply

Your email address will not be published.