වරාය ජැටියෙන් 85%ක්ම විකුණයි, 49%ක් ඉන්දියාවට – 36%ක් කොටස් වෙළඳපළට

කොළඹ වරායේ නැඟෙනහිර ජැටියෙන් සියයට 51ක් වරාය අධිකාරිය යටතේ තබා ගන්නා බව පැවසුණද, එය අසත්‍යයක් බව වෘත්තීය සමිති ආරංචිමාර්ගවලින් අනාවරණය වේ. මේ පිළිබඳව අප කළ විමසීමකදී සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම් නිරෝෂන් ගොරකානගේ සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ තොරතුරු තමන් වෙත ලැබී ඇති බවයි.
ජැටියෙන් සියයට 49ක් ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ලබාදීමෙන් පසු ඉතිරි සියයට 51න් සියයට 36ක් කොටස් වෙළෙඳපොළේ ආයෝජනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව වරාය අධිකාරියට ඉතිරි වන්නේ ජැටියෙන් සියයට 15ක කොටසක් පමණි. මෙම සියයට 36, කොටස් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමෙන් පසු එම කොටස් ජෝන් කීල්ස් සමාගම මඟින් මිලදී ගැනීමට නියමිත බවද විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ග අනාවරණය කරයි. ජෝන් කීල්ස් සමාගම මේ වනවිටත් පෙරදී කොළඹ වරායේ ‘රැජින පාලම’ යනුවෙන් හැඳින්වුණු වර්තමාන SAGT ජැටියේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරයි. මේ වනවිට කොටස් නිකුතුවට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සකස් කෙරෙමින් පවතින බවත්, 29 දිනට පෙර එම කටයුතු අවසන් කරනු ඇති බවත් විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.