2021 ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මානය කෘති බාර ගැනීම

23 වෙනි වරටත් අඛණ්ඩව පවත්වන ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මානය සඳහා කෘති බාර ගැනීම ආරම්භ කර තිබේ.
මේ සඳහා 2020 ජනවාරි 01 දින සිට දෙසැම්බර් මස 31 දින දක්වා කාලය අතරතුර ජාතික ලේඛනාගාරයේ ලියපදිංචිය සහිත, 2020 වසරේ ප්‍රථම මුද්‍රණය ලෙසින් ප්‍රකාශයට පත් වූ කෘති අදාළ වේ. එම කෘති සඳහා පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ISBN අංක ලබා තිබිය යුතුය.
සම්මාන ප්‍රවර්ග

1. ප්‍රශස්ත නවකතාව/කෙටිකතා සංග්‍රහය/කාව්‍ය සංග්‍රහය – සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය
2. ප්‍රශස්ත යොවුන් නවකතාව -සිංහල මාධ්‍යය
3. ප්‍රශස්ත තීරු ලිපි සංග්‍රහය – සිංහල මාධ්‍යය ( තීරු ලිපියක් ලෙස පුවත්පතක අඛණ්ඩව පළ වූ ලිපි සරණියක් විය යුතුය)
4. ප්‍රශස්ත ශාස්ත්‍රීය කෘතිය – සිංහල මාධ්‍යය
5. ප්‍රශස්ත පරිවර්තන කෘතිය – සිංහල මාධ්‍යය (මේ සඳහා නවකතා මෙන් ම අනෙකුත් පරිවර්තන ප්‍රවර්ග ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය.)
6. සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය වූ කෘතිය
7. දෙමළ භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වූ කෘතිය

මේ ප්‍රවර්ගයන් උදෙසා ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මානය, සහතික පත්‍රය සහ මුදල් ත්‍යාගයන් පිරි නැමේ.
මීට අමතරය සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රකාශිත නවකතා/කෙටිකතා සංග්‍රහ සහ කාව්‍ය සංග්‍රහ අතරින් ප්‍රශස්ත නවක දායකත්වය අගයමින් සම්මාන ත්‍රිත්වයක් පිරි නැමේ. මේ සදහා වලංගු වන්නේ අදාළ සාහිත්‍ය ප්‍රවර්ගය යටතේ සිය මුල්ම නිර්මාණය ඉදිරිිපත් කර ඇති ලේඛකයන්ගේ කෘති සලකමිනි. යම් හෙයකින් වසරේ විශිෂ්ටතම කෘතිය ලෙස එවැනි නිර්මාණයක් තෝරා ගනු ලැබුවහොත් එම කෘතියට ප්‍රධාන සම්මානය පිරිනමන අතර නවක දායකත්ව සම්මානය සඳහා අනෙකකුගේ කෘතියක් සලකා බලනු ඇත. ඒ සඳහා සම්මානය, සහතික පත්‍රය සහ පොත් වවුචර ප්‍රදානය කෙරේ.
ප්‍රකාශන ආයතනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ කෘති සේම කර්තෘ ප්‍රකාශන ද සම්මානය සඳහා සලකා බැලීමට බාර ගනු ලැබේ.

නිර්මාණ බාර ගැනීමේ අවසන් දිනය – 2021 මාර්තු 31
සෑම නිර්මාණයකින් ම පිටපත් තුන (3) බැගිින් පහත ලිපිනයට ගෙනැවිත් බාර දිය යුතුය. ප්‍රමාද වීම් හෝ අස්ථානගතවීමේ වගකීම බාර ගනිමින් කිසිවකුට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන්ද කෘති එවිය හැකිය.
කෘති බාර දිය යුතු සහ ලැබිය යුතු ලිපිනය

23 වන ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය කමිටුව
ගොඩගේ පොත් මැඳුර,
675,
කුලරත්න මාවත
මරදාන – කොළම 10

වැඩි විස්තර විමසීම සඳහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න

අනුරසිරි හෙට්ටිගේ 071 5 316 568
ගොඩගේ ප්‍රකාශන අංශය – සුපිපි සෙව්වන්දි  – 0112 686925

විශේෂ සටහන – මේ සම්මානය මුද්‍රිත කෘති සඳහා පමණක් වන අතර අත්පිටපත් හෝ 2020 වසරට පෙර මුද්‍රණය වූ කෘති හෝ නෙඑවන මෙන් කාරුණිකව දැනුම් දෙමිි. ඔබගේ කෘති සමග කෘති නාම සඳහන් ලේඛනයක් සකස් කර එවීමෙන් එය බාර ගත් බවට ලබා දෙන ලදු පත වෙනුවට එම ලිපියේ පිටපතක සහතික කළ හැකි වනු ඇත.
අනුරසිරිි හෙට්ටිගේ – සංවිධායක
23 වන ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන කමිටුව – වෙනුවෙන්

Leave A Reply

Your email address will not be published.